Mediation in Utrecht door 0900 Advocaat

Mediation, conflictbemiddeling, is het door partijen zelf zoeken naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing voor een geschil dat hen verdeeld houdt onder leiding van een neutrale derde, een mediator. Deze vorm van conflictbemiddeling is erg in opkomst de laatste tijd. Mediation heeft dan ook grote voordelen in vergelijking met een rechtszaak. Een rechtszaak brengt veel kosten met zich mee en kost daarnaast ook nog veel tijd. Bij mediation is dit niet het geval, dit maakt mediation tot een snel en betaalbare vorm van bemiddelen.

Voordelen van Mediation

De voordelen van mediation ten opzichte van een juridische procedure zijn:

– Snelheid: afronding vindt plaats binnen enkele weken
– Vertrouwelijkheid: de inhoud van de gesprekken blijft binnenskamers
– Behoud van (zaken)relatie: partijen vinden een regeling om samen met elkaar verder te gaan dan wel op een acceptabele manier uit elkaar te gaan
– Uitkomst zelf in de hand: partijen bepalen zelf het resultaat, niet een derde zoals een arbiter of rechter